Hư không tạng Bồ tát 7 mm

In Stock

——————– Hư không tạng Bồ tát ———————————–

Kích thước: 7 mm – Màu sắc:  xanh lá – Độ trong: đục

900,000 

Quantity: